Květ kaštanu 

Doufám, že jsem nepopletl orientaci snímku. Co vím určite je, že nerostl zleva doprava.

Zpet do galerie 'Zeleň'